نمرات میانترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه

:: نمرات میانترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه
نمرات میانترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه به شرح زیر است:
1. نمره ها برحسب درصد است.
2. دانشجویانی که بر روی برگه شماره دانشجویی درج ننموده اند با نام خانوادگی مشخص شده اند.
3. با توجه به اینکه هدف کسب حدنساب علمی و نمره مناسب برای تمامی شماست افرادی که نمره آنها با رنگ قرمز یا نارنجی مشخص شده است به ترتیب شانس بسیار اندک و کمی برای کسب نمره مطلوب دارند.
4.در صورت اعتراض برگه با حضور دانشجو مجددا تصحیح شده و با کسر تمامی ارفاقات صورت میگیرد.

نام خانوادگی    شماره دانشجویی          نمره
930498659 80
930354925 55
930590452 5
کردیان 60
شفیع زاده 50
930463645 35
930340074 55
930488680 10
930380275 45
920572769 25
920587841 10
930364822 95
930474785 75
فخاری  25
930484995 70
احمدی 85
920587845 100
930450918 30
50.55556 میانگین
5 حداقل
100 حداکثر
منبع : مهندسی و مدیریت ساختنمرات میانترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه
برچسب ها : نمره ,کنترل پروژه ,برنامه ریزی ,نمرات میانترم

سوال Take Home از مجموعه سوالات امتحان میانترم

:: سوال Take Home از مجموعه سوالات امتحان میانترم

با توجه به مقالات و ادبیات فنی معتبر در مراجع در صورتی که تابع هدف الگوریتم ژنتیک شناخت تاثیرگذارترین پارامترهای موثر بر قیمت مسکن باشد کدام روش Encoding و کدام روش Selection را پیشنهاد می دهید. چرا؟ (در این ارتباط مشخصات متغیرها و مساله را براساس رفرنس به منابع معتبر تبیین کرده و در قالب گزارشی حدودا سه صفحه راهکار حل مساله را معرفی نمایید.)

منبع : مهندسی و مدیریت ساختسوال Take Home از مجموعه سوالات امتحان میانترم
برچسب ها :

نمرات پایانترم درس تحلیل و طراحی سیستمها

:: نمرات پایانترم درس تحلیل و طراحی سیستمها
دانشجویان عزیز نمرات پایان ترم درس تحلیل و طراحی سیستمها به این شرح است. 
دانشجویان که سوال Take Home مربوط به امتحان میانترم را ارسال کرده اند تمره میانترمشان دارای * است.

    شماره دانشجویی       میانترم      پایانترم     نمره         نهایی
930363935 70 55 13.5
911031712 90* 45 15
930457935 90* 90 18
9304171220 90* 90 18
93393039650 85* 90 17.75
منبع : مهندسی و مدیریت ساختنمرات پایانترم درس تحلیل و طراحی سیستمها
برچسب ها : طراحی سیستمها

نمرات پایان ترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه

:: نمرات پایان ترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانشجویان عزیز نمرات درس برنامه ریزی و کنترل پروزه در ترم اول سال تحصیلی 94 به این شرح اعلام میشود. نکات زیر حائز توجه است.

1- نمرات با 1 نمره ارفاق بعد از تصحیح اعلام شده است.

2- برگه های سوالات پایان ترم علی رغم دقت کم شما در بدست آوردن جواب دقیق با رویکرد توجه به راه حل و کسر کمترین نمره برای جواب صحیح شده است. 

3- برای تکالیف 2 نمره و پروژه کلاسی 3 نمره منظور شده است. 

4- دانشجویان با نمره کمتر از 14، نمره ای زیر 12 داشته اند و با ارفاق حداکثری پاس شده اند.

شماره دانشجویی میانترم پایان ترم نمره نهایی
930498659 80 85 18
930354925 55 60 15
930590452 5 حذف
93393039650 60 80 16.7
9304171220 50 80 16
930463645 35 55 13
930340074 55 60 15
930488680 10 حذف
930380275 45 75 15
920572769 25 75 13.5
920587841 10 حذف
930364822 95 85 19
930474785 75 65 16
25 حذف
930484995 70 70 16
930457935 85 75 18
920587845 100 65 17
930450918 30 60 13.5
منبع : مهندسی و مدیریت ساختنمرات پایان ترم درس برنامه ریزی و کنترل پروژه
برچسب ها : نمره ,نمرات ,برنامه ریزی